Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama

Popüler İçerikler

Anne Karnında Dna Testi

Anne Karnında DNA Testi; DNA Deoksiribo Nükleit Asit, Canlı vücuduna anne ve babadan geçen kalıtsal özelliklerin genetik şifre sağlayıcısına verilen addır. Bu genetik bilgilerin parçalarına gen denir.DNA'nın başlıca özelliği uzun süre saklanmasıdır. Tüm organizmaların ve bazı virüslerin biyolojik gelişme ve canlılı...

Saç Telinden Dna Testi

Saç Telinden DNA Testi, Herhangi bir DNA testi yapılacağı zaman en sık başvurulan yöntemden bir tanesidir. Saç telinden DNA testi yaparken saç 5 parçaya ayrılır. Saç teli sayıca ne kadar fazla olursa çözüm üretmek o kadar kolay olur. DNA testi için saçın yaşı ve taze olup olmadığı da önemli bir etkendir. Saç telinden DNA testi ...

Dna İzolasyonu

Dna izolasyonu, özel tekniklerle organik olarak bozulmayan hücrelerde DNA molekülünün açığa çıkarılmasıdır. Hücre içinde DNA mitokondride, kloroplast ve çekirdekte olur. DNA suda çözünse de alkolde çözünmez. Aynı zamanda negatif yüklüdür. DNA izolasyonu farklı alanlarda kullanılmaktadır. Bunlar arasında parmak izi, adli tıp, moleküler g...

Dna Parmak İzi

DNA parmak izi, ilk defa Prof. Sir Alec Jeffreys tarafından 1984 yılında keşfedilmiştir. Bu recombinant DNA tekniğinin kullanıldığı alanlar arasındadır. Bir insandaki DNA nükleotit dizisiyle başka birinin DNA'sındaki nükleotit dizisi tamamen farklıdır. İki farklı insandaki DNA'daki her 100 nükleotit içinde 1-2 nükleotit kadar farklılık olur....

Hbv Dna Nedir

Hbv DNA nedir, karaciğer iltihaplanması olan hepatite yani sarılığa hepatit B virüsü neden olur. Bu virüs Hbv olarak kısaltılarak kullanılır. Hbv DNA ise hepatit B tedavisinin başarı derecesini ölçmeye yarar bir testtir. DNA'dan çok sayıda kopya elde etmek için moleküler biyolojide PCR denilen (Polimeraz zincir reaksiyonu) bir teknik kullanı...

Dna İzolasyonu Deneyi

DNA izolasyonu deneyi; bütün canlılar genetik şifreleri taşıyan DNA'ya sahiptirler. Hiçbir şekilde canlıların DNA'ları birbirine benzememektedir. DNA her canlıya ait olan özel moleküllerden meydana gelmiştir. Vücudun saç yapısı, göz rengi, yüz yapısı, burun yapısı, ağız yapısı vesaire DNA'da şifrelenmiş durumdadır. DNA'nın bünyesinde şeker, ...

Dna Virüsleri

Dna Virüsleri, DNA virüsleri yapılarında DNA zincirlerini barındıran virüs çeşitleridir. DNA virüslerine genellikle hayvanlarda meydana gelen virüslerde rastlanır. Bakterilerde yaşam alanı bulan virüslerde yapılarında DNA zincirlerine yer verirler. DNA virüslerinin hücre zarı, organelleri ve sitoplazmaları bulunmamaktadır. Virüslerin metabol...

Rekombinant Dna Teknolojisi

Rekombinat DNA Teknolojisi, DNA çift sarmarlı bir yapıya sahip olup, canlı için tüm genetik kodları taşıyan bir yapıdır. Rekombinat DNA teknolojisi, doğada bulunmayan sadece farklı DNA molekülü türlerinin kesilip birleştirilmesi ile oluşan bir teknoloji yöntemdir.Rekombinat DNA teknolojisi kullanıldığı alanlar<...

Plazmid Dna İzolasyonu

Plazmid DNA izalasyonu, bu ifadenin anlamı kimyasal maddeler enzimler ile canlılara ait hücre zarı veya canlı hücre duvarının yıkıldıktan sonra o canlıya ait DNA'nın ortaya çıkarılmasıdır. Plazmid DNA izolasyonu kompleks DNA popülasyonu içindeki canlıya özel DNA dizilerinin çalışılmasının da kullanılmaktadır Ayrıca bu izolasyon işlemi...

Tükürükten Dna Testi

Tükürükten DNA Testi, İnsanlar belirli bir kromozom dizilimi ve gen yapısına göre varlıklarını sürdürmektedirler. İnsan genleri kromozom yapısına göre kişilik özellikleri hakkında bilgi verebilmektedir. Bir suç işlendiği zaman, suçun işlendiği mahalde kan ve tükürük örnekleri aranır. Bunun temel nedeni ise suçu işleyenin biyolojik bilgilerin...

Kandan Dna İzolasyonu

Kandan DNA İzolasyonu, Organik yönden bozulma olmayan hücrelerde özel tekniklerin kullanılması ile DNA molekülünün ortaya çıkarılması işlemdir. DNA izolasyonun yapılması farklı amaçlara yönelik olarak yapılmaktadır.Kandan DNA izolasyonu yapılan bazı alanlarAdli tıp işlemleriParmak izi için...

Dna Analizi

Dna analizi, Canlıların birbiri ile genetik akrabalıklarını incelemeye yardımcı olur. Bu sayede genetik bilgilere dayanarak yapılan sınıflandırmada daha güvenli anatomik ve fizyolojik faktörlere bağlı olarak şekillenmektedir.Dna, kişinin tüm genetik özelliklerinin temel yapı taşı olarak isimlendirilmektedir. Ki...

Dna Çeşitleri

Dna Çeşitleri, Hücreler içerisinde ortaya çıkan hücresel hareketleri düzenleyen yapıya DNA adı verilir. Canlı türlerinde yönetici rolünü oynayan moleküldür. Dna Çeşitleri, başlığı altında 2 türlü DNA çeşidi sunabiliriz. Vücudun metabolik hareketlerinin çalışmasında DNA ve RNA isimli iki türlü nükleik asit görev yapmaktadır....

Dna Kendini Neden Eşler

DNA kendini neden eşler sorusu biyolojide en çok merak edilen sorular arasında yerini alır. DNA kendini neden eşler sorusuna cevap vermeden önce DNA hakkında birkaç bilgi vermek sorunun cevabını anlamanızda yardımcı olacaktır. DNA hücrenin kalıtsal yapısını korumakla görevlidir. İki hücre belli bir büyüklük seviyesine ulaştığında canlıyı olu...

Dna Bazları

DNA Bazları, DNA hücredeki yönetici moleküldür. İnsanlardaki kromozomları oluşturan DNA molekülü milyonlarca nükleotitin birleşimi ile meydana gelir. En yaygın nükleik asit çeşitleri; RNA (Ribonükleikasit) ve DNA (Deoksiribonükleikasit).DNA molekülünü oluşturan nükleotitler; deoksiriboz şekeri + organik baz + fosfat şekl...

Anti Ds Dna

Anti Ds Dna, double stranded DNA antikorunun isminin kısaltılmış halidir. Kullanım amacı; sistemik lupus eritamatozus (Sle) hastalığını düşündüren şikâyet ve klinik bulgularda tanı koyma ve sistemik lupus eritamatozus tanısı konan hastaların takibinde kullanılan bir laboratuvar parametresidir. Özellikle lupus nefritinde Ds DNA antikorlarının...

Dna Nasıl Yapılır

Dna Nasıl Yapılır, Her yeni doğan bireyde yarısı anne Dna'sından yarısı da baba Dna'sından olmak üzere yeni bir DNA karışımı meydana gelmektedir. Böylelikle DNA testi kolaylıkla anne ve babalık testi ile ortaya çıkmaktadır. Anneden gelen DNA ve babadan gelen DNA yani ırsiyet vücudumuzun şifrelerini oluşturan eşsiz bir bilgi hücre çekirdekler...

Dna Sarmalı

Dna Sarmalı, Doğada yer alan bütün canlılar belirli bir kromozom dizilişine göre varlıklarını devam ettirmektedir. Kromozom dizilişleri incelendiğinde belli bir sıraya göre sistemli olarak bir araya gelmişlerdir. Bu sistemli dizilişi uzmanlar incelendiğinde DNA sarmalı şeklinde bir araya gelmektedir. Canlıda Dna sarmalı incelendiğinde...

Dna Sıralaması

Dna sıralaması; DNA organizmaların ve virüslerin canlılık işlevlerine yerine getirirken aynı zamanda da genetik bilgilerini taşımaktadır. DNA sarmal yapılıdır. DNA zincirleri çift zincirden oluşmaktadır. DNA zincirleri arasında ikili veya üçlü hidrojen bağları bulunur. DNA kendini eşleme özelliğine sahiptir. DNA deoksiriboz şekerlerinden olu...

Dna Testi

DNA testi; adı gibi kısa ve basit olmayan çok ciddi sonuçlar elde edilmek için kullanılan mükemmel bir buluştur. DNA testi birçok faili meçhul olayın çözümün ve aydınlatılmasında, DNA'sının eşleştirilmesi sonucu yapılan bir test türüdür. DNA testi bütün dünya tarafından özelikle sır dolu olaylarda kullanılan bir testtir. Sonuçlar...

Dna Babalık Testi

Dna babalık testi, sayesinde erkeğin biyolojik baba olduğu ya da olmadığının %99,99 oranında tespit edilebildiği bir testtir. DNA denilen kodlama anne ve babadan geçen ırsiyet ve vücudun şifrelerinin olduğu bilgiler hücre çekirdeklerinde olur. Ortak DNA dizilimleri ise sadece akrabalık bağı bulunan kişilerde olur. Dna babalık testi is...

Çocuğa Dna Testi Nasıl Yapılır

Çocuğa DNA Testi Nasıl Yapılır; DNA Testi Nedir; İçinde barındırdığı bilgiler itibariyle insanın kimliği olarak da nitelendirilebilen DNA, yaradan tarafından insana bahşedilen ve anne babadan gelen genleri çocuğa aktaran şifreleri kapsamaktadır.Her insanın kendine has DNA'sı olmasıyla beraber soy ağacından da...

Hpv Dna Testi

Hpv DNA testi, kişilerdeki (Human Papilloma Virüs) HPV virüsünün varlığını tespit etmek için yapılır. Özellikle son yıllarda bu test yaygın şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Testte dokuda HPV virüsün DNA sı araştırılır. Bu test için kullanılan PCR, HC, Chip array, dizi analizi gibi farklı yöntemler bulunmaktadır. Kadın ve erkeklerde yaygın ...

Mitokondriyal Dna

Mitokondriyal DNA mtDNA kısaltması ile gösterilmektedir. Kromozomal DNA yapısal olarak bir çit halinde bulunabilmektedir ama mitokondriyal DNA ise daha çok sayıda olabilmektedir. Bu DNA türü matemal özelliktedir yani sadece anneden gelebilmektedir. Bu DNA türünün sadece anneden gelme nedeni yumurta hücresini dölleyen sperm hücrelerind...

Dna Özellikleri

Dna özellikleri, oluşmuş olan canlının özelliklerini meydana getirir. DNA tüm organizmaların de bazı virüslerin yaşamlarını sürdürebilmesi için gerekli olan özellikleri içinde taşıyan bir asittir. DNA'nın içerisinde bulunan özellikler meydana gelecek olan yavrunun saç rengini göz rengini ve bütün gerekli olan genetik özelliklerini içeri...

Gebelikte Dna Testi

Gebelikte DNA Testi, Bebeğin daha doğmadan önce, anne karnında yapılacak olan DNA testi, babalık testi için kesin çözüm sunar. Bu metotta risk söz konusu değildir yani anne ya da bebek için endişe gerektirmez. Ayrıca hızlı bir metottur. Gelişmiş teknoloji ve bilim sayesinde, anne ya da bebeği tehlikeye düşürmeden babalık ile ilgili şüphe bır...

Hpv Dna Testi Nasıl Yapılır

Hpv DNA Testi Nasıl Yapılır; Dna, deoksiribo nükleik asit dediğimiz DNA organizmada genetik kod taşıyan bir yapıdır. DNA'nın asil görevi genetik bilgilerin uzun süre saklanmasıdır. DNA iki sarmal nükleotitten oluşmuş uzun bir polimerdir. HPV DNA testi siğil veya rahim kanseri tanısında yapılan bir testtir. Buradaki testin amacı HPV virüsünün...

Dna Kromozom

DNA kromozom; DNA biyolojik canlıların genetik şifrelerini taşıyan bir nükleik asit çeşididir. DNA'nın açılımı deoksiribo nükleik asittir. DNA nükleotid olarak adlandırılan iki uzun polimerden oluşmaktadır. DNA kromozomların şekillerini belirleme özelliğine sahiptir. DNA genetik bilgilerin hangi hücrelerde kullanılacağına karar veren ...

Dna Gen Kromozom

Dna Gen Kromozom; Kalıtım materyali hücrede çekirdekte yer alır. Kalıtım materyali iğ ipliği görünümüne sahiptir. İğ ipliği görünümünde olan kalıtım materyali küçükten büyüğe doğru; nükleotit-gen-DNA-kromozom şeklinde dizilir.Nükleotit; DNA molekülünün yapı taşıdır. Her bir nükleotit; 1 adet organik baz, 1 tane 5 C...

Hbv Dna

Hbv dna, tıptaki karşılığı hepatit b virüsü, halk dilinde ise sarılık hastalığı olarak bilinenen sağlık sorununa yani karaciğerde iltihaplanmaya neden olan virüs olarak tanımlanan sorunun tedavi edilmesi için uygulanan metotların ne derece başarılı olabildiğini ölçmeye yarayan testin adıdır.Hbv dna testi hepatit B virüsü...

Dna Hasarı

DNA hasarı, Günümüz bireylerinde yaklaşık olarak yüz bin DNA hücresi hasar alarak mutasyona uğramaktadır. Eğer DNA hücreleri mutasyona uğradıkları zaman hızla geri onarıma gitmeseler kanser ve benzeri hastalıkların hızla gelişmesine öncülük eder. DNA hasarı olan birey kalıcı etkiler bırakmadan bir an önce tedavi olması ve hasar oluşturan etk...

Dna Eşleşmesi

DNA eşleşmesi, diğer adıyla Replikasyon olayı bütün canlılar için gerçekleşen ve kalıtımın devam etmesi amacıyla bunun ilk aşamasını oluşturan uzun bir süreçtir. Bu uzun süreç bir adet DNA molekülünden başlayarak eşleşmesi sonucunda iki tane özdeş molekülün olmasıyla son bulur. Tabi ki böyle ciddi bir olay esnasında herhangi bir sıkıntı çıkm...

Dna Kendini Nasıl Eşler

Dna kendini nasıl eşler, Her canlının vücudunda sayılamayacak kadar hücre bulunmaktadır ve bu hücreler sayesinde kişi kendisi gibi yeni canlıları dünyaya getirmeyi başarır. İlk olarak küçük bir hücre düşünün fakat çok küçük olsun. Bu hücre yavaş yavaş büyür. Bu hücre büyüme ve olgunlaşma vaktine geldiğinde ise bölünmeye başlar. Yavaş yavaş ö...

Dna Genetik Kod

Dna Genetik Kod, Vücudumuzdaki genetik özellikler hücremizde bulunan çekirdeğin içinde yer alan kromozomlarda taşınır. Genetiği oluşturan kromozomlar ise DNA ve özel proteinlerin bir araya gelerek birleşmesi sonucu oluşur. Dna'lar hücrelerimizin yönetici molekülleri olup ayrıca beslenme, üreme ve solunum gibi vücudun canlılık faaliyetlerini ...

Dna Sentezi

DNA Sentezi, canlıların kendilerine benzeyen yeni bireyler meydana getirip kalıtsal özelliklerinin aktarılması olayına üreme denir. Hücrenin yapısında bulunan kalıtsal madde kavramı, üreme olayının en önemli kavramıdır. Bir canlının tüm özelliklerinin bilgisini içeren kalıtsal maddeye DNA denir. Bir diğer adı da deoksiribonükleik asittir. Ca...

Dna Nükleotit

Dna nükleotit, DNA tüm canlı organizmanın biyolojik gelişimini sağlar. Genetik talimat taşıyan nükleotit asitten oluşur. DNA geni içinde kişiye ait bilgi sürekli saklanır. Protein ve Rna hücresinin birleşmesiyle DNA şablonu oluşur. DNA parçasının genel adına gen adı verilir. Vücut içindeki genetik bilgi ve hücreler DNA ile düzenlenir. DNA hü...

Hamileyken Dna Testi Yapılırmı

Hamileyken DNA Testi Yapılırmı konusunda bilgi veren uzmanlar artık bu türden testlerin mümkün olduğunu söylemekteler. Bu makalede konu ile ilgili bilgiler bulacaksınız. Unutmayın verilen bilgiler bilgilendirme amaçlıdır.Bir bebeğin daha anne karnında iken DDC şeklinde kısaltılan ve Türkçe karşılığı babalık testi olan yöntem kesin çö...

Dna Molekülü

Dna Molekülü, Deoksiribo Nükleik Asit ya da bilinen kısa adı ile DNA, tüm canlılarda ve bazı virüslerin canlılık işlevleri için genetik materyali taşıyan ikili sarmal yapıdaki nükleik asit çeşididir. Genetik bilgileri taşıyan DNA parçalarına gen denir. Gen, nükleotitlerin birleşimi ile meydana gelen kalıtım materyalidir ve kalıtsal özellikle...

Gen Terapisi ve Dna Parmak İzi

Gen Terapisi ve DNA Parmak İzi; Gen terapisi, kalıtsal olarak nesilden nesle aktarılan özelliklerden istenilen genleri ekleyip, istenilmeyen genleri pasif hale getiren yöntemdir.Gen TerapisindeAmaç Nedir?Gen terapisinde amaç, kısa boyluluk, renk körlüğü veya diğer kalıtsa...

Dna Aktivasyonu

Dna Aktivasyonu; İki aşamada gerçekleştirilen, kullanılmayan DNA sarmallarının kullanılması için bir sıra uygulama ile dnayı aktif hale getirmektir. İlk aşamada gençlik ve canlılık kromozomu aktif hale geçirilir, ikinci aşamada ise gençlik ve canlılık kromozomları ile hücrede bulunan diğer kromozomlarla birlikte, yani toplam 12 DNA sarm...

Dna Araştırması

Dna Araştırması, Canlılar belirli bir kromozom dizilişi ve gen yapısına göre yaşamsal faaliyetlerini devam ettirmektedir. Kromozom ve gen yapısındaki hatalı dizilim canlı yaşamının son bulmasına neden olabilmektedir. DNA sarmalı üzerinde yer alan kromozomlarda hatalı bir dizilim yaşamsal faaliyetleri güçlendirerek canlının sağlığını olumsuz ...

Dna Görevleri

Dna Görevleri, konusunda DNA'nın sahip olduğu en önemli görev barındırdığı bilgileri uzun süreli olarak saklamaktır. Peki, öncelikle DNA nedir bunu öğrenelim. DNA'nın açılımı Deoksiribo Nükleik Asit demektir ve tüm canlıların var olabilmesi ve biyolojik gelişimlerini sağlayabilmesi için gerekli olan tüm genetik kodları taşıyan bir nükleik as...

Dna ve Rna Arasındaki Farklar

Dna ve Rna Arasındaki Farklar, oldukça belli başlı durumlardır ve her ikisinin de genetik bilgiler taşımasına rağmen farklı görevleri yerine getirerek birbirlerinden farklılaşırlar. DNA ve Rna arasındaki farklılıkları kısaca aşağıdaki şekilde anlatabiliriz:Dna ve Rna Arasındaki FarklarDna, deoksi...

Dna

DNA (Deoksirobi Nükleik Asit), canlıların temel işlevlerini oluşturan bir tür nükleik asit çeşididir. Canlılığın bütün sırlarını kendisinde barındıran Dna'yı ilk olarak 1954 yılında Amerikalı James Dewey Watson bulmuş olsa da günümüz teknolojisinde hâlâ bilinmeyen yönleri fazlasıyla merak konusudur.Dna, insa...

Dna Replikasyonu

Dna Replikasyonu, DNA bazı virüs ve bakteriler hariç tüm canlıların genetik maddesidir. DNA replikasyonu aynı zamanda DNA eşlemesi olarak da bilinir. DNA replikasyonu gerçekleşirken aynı genetik yapıya sahip iki ayrı hücre oluşur.Dna replikasyonu genelde fermuara benzetilir. Replikasyon esnasında fermuar açılır ve ...

Somon Dna

Somon Dna, son zamanlarda inanılmaz derecede popüler hale gelen somon dna, anti-aging etkisi somon balığının sütünden elde edilmektedir. Zamanın etkilerine bağlı olarak ortaya çıkan doğal yaşlanma sürecinde kişinin kendi dna'sında bozulmalar ortaya çıkar. Günümüzdeki eskisi gibi yaşlanma doğal bir süreç olarak kabul edilmediği için sürekli o...

Dna Yapısı

Dna Yapısı, Burada çıkan herhangi bir problem dna'nın yapısı ile alakalıdır. Dna'nın paketlenmesi ve bağlanması için hücresel sürecin sorunsuz bir şekilde sağlanması gerekir. Dna'nın tam iki türü vardır. Bunlar çift iplikli DNA ile tek iplikli dna'dır. Dna'nın mekanik olan yapısı hücreler için oldukça önemlidir. DNA yapısı, helikaz, pro...

Dna Protein

DNA Protein, DNA organizmanın genetik kodlarını taşıyan çift sarmal yapılı bir yapıdır. Protein ise DNA'nın kodlarına bağlı olarak aminoasitlerin birleşmesi ile oluşmuş organik bileşiklerdir. Bireydeki DNA genetik kodun yarısı anneden yarısı babadan geçmektedir. Protein canlının yapı taşı olup sentezlenmesi DNA'ya bağlıdır. Aminoasitlerin ha...

Dna Polymerase

DNA Polymerase, DNA ikileşmesine yardımcı olan bir enzimdir. Bu enzimler DNA ipliğini kalıp olarak görürler ve onu okuyup onun boyunca, deoksiribonükleotitlerin polimerizasyonunu katalize ederler. Yeni polimere uğramış moleküller kalıp ipliği tamamlayıcı görevindedir ve kalıp ipliğin eski eşi ile aynı yapıya mevcuttur. DNA polymerase,...

Dna Dizileme

DNA dizileme; DNA zincirinde bulunan adenin, timin, guanin ve sitozin nükleotidlerinin sıralamasını belirlemek için kullanılan bir teknolojik cihazdır. DNA dizileme cihazı ile insan genomu dizilenmiştir. DNA dizileri ilk olarak 1970'li yıllarda üniversite araştırmaları ile keşfedilmiştir. Boya tabanlı dizileme yöntemleri DNA dizilemelerin...

Dna Rna

Dna rna, Hücrelerin en önemli​ yapısıdır. DNA deoksi ribo nukleik asidinin kısaltmasıdır. Rna ise ribo nukleik asidinin kısaltmasıdır. DNA iki zincirli bir ipten merdivene benzer. DNA zinciri çok uzun bir yapıdır. Rna ise dna'ya göre tek zincirli bir yapıdan oluşur ve DNA moleküllerine göre daha kısadır. Dna rna arasında birçok ...

Somon Dna Aşısı

Somon DNA aşısı: Ciltteki hücrelerin yenilenmesi amacıyla kullanılan somon DNA aşısı somon balığının spermlerinden elde edilen DNA moleküllerinden elde edilir. Son zamanlarda oldukça popüler bir yöntemdir. Somon DNA aşısı, hızlı gençleşme ve ciltte canlandırma meydana getirir. Bu aşı tek başına da kullanılabilir ya da botoks gibi çeşi...

Dna Onarımı

DNA onarımı: Vücudumuzdaki Dna'nın onarımı Dna'nın bir iş esnasında kendini yenileme veya eşleme gibi durumlarında nadiren karşımıza çıkabilecek olan sorunları onarmada kullanılan terimdir. Dnalar sürekli olarak hem vücudumuzda içsel hem de Çevresel faktörler olarak sürekli bir şekilde tehlikeye maruz kalmaktadır. Bahsetmiş olduğum bu faktör...

 

Anne Karnında Dna Testi
Saç Telinden Dna Testi
Dna İzolasyonu
Dna Parmak İzi
Hbv Dna Nedir
Dna İzolasyonu Deneyi
Dna Virüsleri
Rekombinant Dna Teknolojisi
Plazmid Dna İzolasyonu
Tükürükten Dna Testi
Kandan Dna İzolasyonu
Dna Analizi
Dna Çeşitleri
Dna Kendini Neden Eşler
Dna Bazları
Anti Ds Dna
Dna Nasıl Yapılır
Dna Sarmalı
Dna Sıralaması
Dna Testi
Dna Babalık Testi
Çocuğa Dna Testi Nasıl Yapılır
Hpv Dna Testi
Dna Özellikleri
Mitokondriyal Dna
Gebelikte Dna Testi
Hpv Dna Testi Nasıl Yapılır
Dna Kromozom
Dna Gen Kromozom
Hbv Dna
Popüler İçerik
Anne Karnında Dna Testi
Anne Karnında Dna Testi
Anne Karnında Dna Testi; DNA DeoksiriboNükleitAsit; Canlı vücuduna anne ve babadan geçen kalıtsal özelliklerin genetik şifre sağlayıcısına verilen add...
Saç Telinden Dna Testi
Saç Telinden Dna Testi
Saç Telinden DNA Testi, Herhangi bir DNA testi yapılacağı zaman en sık başvurulan yöntemden bir tanesidir. Saç telinden DNA testi yaparken saç 5 parç...
Dna İzolasyonu
Dna İzolasyonu
Dna izolasyonu, özel tekniklerle organik olarak bozulmayan hücrelerde Dna molekülünün açığa çıkarılmasıdır. Hücre içinde Dna mitokondride, kloroplast ...
Dna Parmak İzi
Dna Parmak İzi
Dna parmak izi, ilk defa Prof. Sir Alec Jeffreys tarafından 1984 yılında keşfedilmiştir. Bu rekombinant Dna tekniğinin kullanıldığı alanlar arasındadı...
Hbv Dna Nedir
Hbv Dna Nedir
Hbv Dna nedir, karaciğer iltihaplanması olan hepatite yani sarılığa hepatit B virüsü neden olur. Bu virüs Hbv olarak kısaltılarak kullanılır. Hbv Dna ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Anne Karnında Dna Testi
Saç Telinden Dna Testi
Dna İzolasyonu
Dna Parmak İzi
Hbv Dna Nedir
Anne Karnındayken Babalık Testi Yaptırmak İstiyoruz
Anne Karnında Dena Testi Yapıla Biliyor Mu
Etkili Mi?
Dna Modeli Hazırlama
Hbv Dna ?
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Anne Karnındayken Babalık Testi Yaptırmak İstiyoruz
Anne Karnında Dena Testi Yapıla Biliyor Mu
Etkili Mi?
Dna Modeli Hazırlama
Hbv Dna ?
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024